General conference notes worksheet: Chinese

General conference notes worksheet: Chinese

這個表格能幫助你在總會大會做筆記。表格上的空格除了作筆記之外,也能協助你快速紀錄新目標,讓你在大會之後記得重新讀某些演講、或是重訪某些重要的講詞。這對成人和青少年都應該是很好的資源。我在設計這個表格的時候,設計的主要對象是我的侄子和侄女。我希望能幫助青少年更能從總會大會中有所收穫。

Werkblad algemene conferentie

Werkblad algemene conferentie

Hier is een werkblad om volwassenen en jongeren te helpen om aanmerkingen te maken tijdens HLD algemene conferentie. Ik probeerde te denken aan manieren om een tiener of jongere interesse in algemene conferentie te wekken. Wat zou hen helpen te leren om naar de gesprekken te luisteren en zelfs aantekeningen maken? Ik besloot dat het zou kunnen helpen om een beetje trivia toe te voegen, alleen maar om hun interesse wekken. …

Hoja de notas para la conferencia general

Hoja de notas para la conferencia general

Esta hoja se usa para tomar notas durante la conferencia general. Combina cajas en que escribir, tal como casillas para rapidamente darse tareas a sí mismo para cumplir después de la conferencia (por ejemplo, para marcar cuáles discursos quieres leer de nuevo, o de cuáles quieres sacar citaciones). Es un buen recurso para adultos o jovenes.